Viisateenus
  • Jaga:
  • Saada sõbrale

Viisateenus

 

Reisibüroo Baltic Tours on reisiettevõtja, kes vajadusel abistab klienti viisa taotlemise protseduuride läbiviimisel. Enne reisiteenuse ostmist ja viisa taotlemist tuleb kliendil tutvuda põhjalikult viisa taotlemist puudutavate järgmiste asjaoludega:

1. Baltic Tours jagab kliendile informatsiooni viisa taotlemiseks vajalikest dokumentidest, nende dokumentide nõuetest, vormistamise tähtaegadest, samuti maksumusest.

2. Riigil ja riigi esindustel on õigus muuta viisa taotlemise tingimusi etteteatamata. Viimase tõttu ei ole Baltic Toursil võimalust tagada viisa taotlemiseks jagatud informatsiooni lõplikku kehtivust.

3. Otsuse viisa taotlemiseks teeb reisija. Viisa taotlemine on reisija ja tema poolt külastatava riigi vaheline õigussuhe. Baltic Tours ei taga viisa väljastamist kliendile.

4. Viisa taotlemise protsessis kohustub reisija avaldama enda kohta ainult tõest informatsiooni. Reisijal lasub vastutus viisa taotlusankeedile märgitud andmete ning esitatud dokumentide õigsuse eest.

5. Riik, mille külastamiseks viisat taotletakse, võib selle andmisest reisijale keelduda. Siinjuures ei ole riigil kohustust keeldumist põhjendada.

6. Viisa väljastamise kohta keelduva otsuse tegemisel ei tagasta riigi esindus viisa taotlemiseks makstud riigilõivu.

7. Viisateenuse maksumus ja sellega seoses olevad muud kulud kuuluvad tasumisele olenemata sellest, kas reisijale väljastatakse viisa või keeldutakse viisa väljastamisest.

8. Külastatava riigi poolt tehtud keelduv otsus viisa väljastamiseks ei ole aluseks eelnevalt broneeritud reisiteenuse trahvivabaks annulleerimiseks. Reisiteenust ostes peab reisija arvestama võimalusega reisiplaanidest loobuda, kuna külastatav riik võib viisa väljastamisest keelduda.

9. Reisijal on õigus valida, millist postiteenust kasutades soovib ta oma dokumente riigi esindusse toimetada. Postiteenuse kulud kannab reisija ning postiteenuse osutamise eest vastutab reisija poolt valitud postiettevõte.

10. Baltic Tours ei vastuta viisa taotlemisega tekkinud kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjude eest, mis tekkisid kliendil dokumentide saatmisega, dokumentide kadumisega või rikkumisega.

11. Baltic Toursil lasub vastutus hüvitada reisijale kahjud vaid sellisel juhul, kui reisija dokumendid kadusid Baltic Toursi valdusest.

EV Välisministeeriumi konsulaarinfo

Lisainfo ning tellimine Baltic Toursi puhkusereiside osakonnast.

Telefon: 740 0000, 630 0400
Viimati uuendatud 29. mai 2018
 
Kuumad pakkumised